Hemen Arayın! +90 0533 139 40 84

Prostat Hastalıkları

Prostat, erkek vücudunda en sık sorun oluşturan organlardan birisidir. Prostat hastalıkları çoğunlukla 50’li yaşlardan itibaren görülse de bazen genç erkeklerde de sorun yaratabilir.Prostat Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde, prostatla ilgili tüm şikâyetler ve rutin taramalar Üroloji uzmanlarımızca gerçekleştiriliyor.Prostat iltihabı (Prostatit), İyi huylu prostat büyümesi (BPH=Benign Prostat Hiperplazisi), Prostat kanseri gibi sık görülen prostat hastalıklarının medikal ve cerrahi tedavileri yürütülüyor.

Prostat Hastalıkları Tanı ve Tedavi Hizmetleri

Prostat hastalıkları ile ilgili olabilecek yakınmalar şunlardır:

 • İşemeye başlamada ve sonlandırmada güçlük
 • Zayıf veya kesikli idrar akışı
 • İdrarda yanma veya ağrı
 • Sık işeme ihtiyacı
 • Mesaneyi tam boşaltamama hissi
 • Geceleri sık idrara kalkma
 • Ani idrar sıkışıklığı, idrar tutma zorluğu
 • İdrar yaptıktan sonra devam eden damlamalar
 • İdrar yapamama hali
 • İdrar veya menide kan görülmesi
 • Ağrılı boşalma
 • Kasık, kalça, bel, sırt ve/veya bacak ağrıları

Bu yakınmalar prostat ve alt idrar yolları sorunlarına özgüdür. Ancak prostatın hangi tür hastalığına bağlı olduğu ancak üroloji uzmanı muayenesi ve gerekli tanısal incelemeler sonucunda saptanabilir.

Erken dönemde prostat hastalıkları herhangi bir şikayete neden olmayabilir. Bazen belirgin herhangi bir şikayet olmaksızın parmakla prostat muayenesi ile veya PSA (Prostat Spesifik Antijen) testi, idrar analizi, radyolojik görüntülemeler (ultrasonografi, multiparametrik prostat MR), prostat biyopsisi (MR/US Füzyon Prostat Biyopsi) yoluyla hastalık tanısı konabilir.

İdrar yollarını ilgilendiren belirti ve bulguların altta yatan nedenini sadece bir doktor söyleyebilir. Bu tip yakınmaları olan bir kişi mutlaka bir üroloji uzmanına görünmelidir.

Prostat hastalıkları kabaca üç grupta sınıflandırılabilir.

 • Prostat iltihabı (Prostatit)
 • İyi huylu prostat büyümesi (BPH=Benign Prostat Hiperplazisi)
 • Prostat kanseri

Prostatın Fonksiyonu Nedir?

Prostat bir salgı bezidir. İdrar torbasının (mesane) hemen altında yer alan, içerisinden idrar kanalının (üretra) geçtiği ve ayrıca spermleri testislerden getiren tüplerin (vas deferens) açıldığı bir organdır. Prostat bezinin asıl görevi meniyi oluşturan sıvının bir bölümünü salgılamaktır. Büyümemiş hali ile yaklaşık bir ceviz boyutundadır.

Prostat Büyümesi Nedir?

Prostat büyümesi çoğu zaman iyi huylu bir gelişme olarak gerçekleşir. Bu büyüme, 40’lı yaşların sonlarından itibaren başlayarak yaşamın sonuna kadar değişen hızda devam eder. İyi huylu prostat büyümesi (BPH) yaşlanma ile birlikte görülse de kesin nedeni tam olarak belli değildir.

Büyüyen prostat bezi idrar yolu ve mesane çıkımında yarattığı tıkanma-daralma ile birlikte idrar akışını engelleyebilir. Mesanenin hem idrar depolama hem de idrar boşaltma işlevini bozabilir.

Prostat büyümesi oldukça sık görülmekle birlikte her erkekte aynı düzeyde sorun oluşturmayabilir. Bazılarında yaşlanmanın doğal bir parçası olarak saptansa da tedavi gerektirmeyebilir. Prostat büyümesi rahatsız edici belirtilere neden olursa, idrar yapma fonksiyonunu bozarsa veya vücuda zarar verebilecek duruma ulaşırsa tedavi edilmesi gereklidir.

Prostat Büyümesi Tedavisi

Tedavide temel belirleyici etkenler hastanın yakınmalarının derecesi ve prostat büyümesinden kaynaklanan fiziksel ve fonksiyonel sorunlardır. Hastaların bir kısmında ciddi bir yakınma belirtilmese de tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, tekrarlayan kanlı idrar yapma, mesanede taş gelişimi, böbrek yetmezliğinin bulunması tedavi gerektiren durumlardır.

Tedavi yaklaşımları arasında şunlar vardır:

 • Düzenli takip/gözlem ile bekleme
 • İlaç ile (medikal) tedavi
 • Cerrahi tedavi yöntemleri (Bipolar TUR-prostatektomi, Lazer Greenlight prostatektomi, Holmium Lazer ile yapılan prostat ameliyatı (HoLEP)

Prostatit Nedir?

Prostatit, prostat bezinin iltihabıdır. Bu hastalıkta gelişen enflamasyon nedeniyle prostat bezi şişer ve ağrılı haldedir. Prostatit bazen bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklansa da, sıklıkla mikrobik bir durum bulunmayabilir ve hangi nedenle prostatit geliştiği tam olarak anlaşılamaz.

Genellikle daha ileri yaştaki erkeklerin sorunları olan prostat büyümesi veya prostat kanserine karşılık, prostatit her yaştaki yetişkin erkekte görülebilir.

Prostatit Tedavisi

Prostatit tedavisinde ilaçlar kullanılır. Bunlar arasında ağrı kesici-antiinflamatuar, prostat ve mesane boynunu gevşeten alfa-blokerler, bazı antibiyotikler vardır.

Çoğu erkekte hastalık birkaç hafta ile birkaç ay içerisinde düzelse de bazı kişilerde belirtiler daha uzun sürebilir.

Prostat Kanseri Nedir?

Prostat bezi dokusunda gelişen kanser, “prostat kanseri” olarak adlandırılır. Batı ülkelerinde prostat kanseri en sık görülen kanser tiplerinden biridir.

Oluşum nedenleri tam olarak açıklanabilmiş değildir, fakat erkeklerde yaş ilerledikçe prostat kanseri gelişme olasılığı arttığı bilinmektedir. Genellikle 65 yaşın üzerindeki erkeklerde saptanmakla birlikte, 50 yaştan itibaren riskin arttığı söylenebilir. Eğer yakın erkek akrabalarında (baba, erkek kardeş, amca, dayı vs) prostat kanseri mevcutsa, o kişide prostat kanseri görülme oranı normalden yüksektir.

Özellikle erken dönemde saptanmış prostat kanseri hastalığının tedavi sonuçları genellikle yüz güldürücüdür. Prostat kanserini diğer bazı kanserlerden ayıran özelliği yavaş seyirli ve değişken davranışlı olmasıdır.

Prostat Kanseri Tedavisi

Tedavi yaklaşımları hastalığın evresine ve derecesine göre farklılık gösterebilir. Tedavi yöntemleri, hastanın durumuna veya hastalık düzeyine bağlı olarak tek başına, bir arada, sıralı ve alternatifli olarak uygulanabilir. Bazı hastalarda tedavisiz aktif izlem bir seçenek olarak sunulabilir.

Gerekli tanısal incelemeler sonrasında çoğu hastada şu yöntemlerden biri ile tedavi uygulanır:

 • Cerrahi tedavi (da Vinci robotik radikal prostatektomi, açık radikal prostatektomi)
 • Işın tedavisi (radyoterapi, brakiterapi)
 • Fokal tedavi (HIFU, kryoterapi)
 •  İlaç tedavisi (hormon tedavisi, kemoterapi).

Prostat Ameliyatı

Prostat Ameliyatı Nedir?

Prostat büyümesinde (BPH) ilaç tedavisine yanıt vermeyen, ilaç tedavisine başlangıçta yanıt veren anca zamanla ilacın yetersiz hale geldiği ve yan etkileri sebebiyle ilaç kullanamayan hastalara prostat ameliyatıyla tedavi uygulanabilir.

Ayrıca prostat büyümesine bağlı olarak; mesanesinde taşı olan, idrar yolundan tekrarlayan kanamaları olan, sık idrar yolu iltihabı geçiren ve idrarını hiç boşaltamayan hastalarda da prostat ameliyatı ile tedavi planlanmalıdır.

Prostat ameliyatı yöntemi belirlemede hastanın yaşı, kullandığı ilaçlar, ek hastalıkları ve prostat büyüklügü dikkate alınır.

Prostat büyümesinin ameliyatla tedavisi

Klasik yöntemler (transüretral prostat rezeksiyonu ve açık prostatektomi) ve lazer yöntemleri mevcuttur.

Prostat Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Transüretral Prostat Rezeksiyonu (TUR-P):

Transüretral prostat rezeksiyonu (TUR-P) operasyonunda elektrik enerjisi yardımıyla prostat dokusu içeriden yakılarak küçük parçalar halinde çıkarılır. Bu ameliyatta kanama ihtimali yüksek olduğundan hastanın varsa kullanmak zorunda olduğu kan sulandırıcı (antiagregan-koagulan) ilaçlar 1 hafta önceden kesilir ve ameliyat sonrası en erken 1 hafta sonra yeniden başlanabilir.

işlem sonrası hastanın en az 3-4 gün sondalı kalması gerekmektedir. Bu yöntem sonrası TUR-P sendromu, üretra darlığı, enfeksiyon, idrar kaçırma, idrar yapmada güçlük, meninin geri kaçması (retrograd ejekülasyon) ve yeniden cerrahi gereksinimi görüldüğü birçok çalışmada bildirilmiştir.

3 Yorumlar

 • ekleyen Şakir Karsak
  Gönderildi 15 Mayıs 2020 23:15 0Likes

  Yapılan çalışmalar ve bilgiler bir prostat hastası olarak doğru tanılar
  Başarılarınızın devamını dilerim.
  Ben sekiz yıl önce bir ay ara ile iki kez prostat kapalı amaliyat oldum. Iki yıl sonrada üçüncü bir tur daralmadan dolayı tekrarladı. Bir yıldan beride genel olarak bedensel bir iş yattıktan sonra idrara çıktığımda kanamam oluyor. Devamında normal idrar geliyor.
  Bu rahat sızlık yaklaşık iki yıldır beri belli zaman aralıklarda tekrarlamıyor
  Babam da aynı hastalık tan amaliyat olmuştu ve onunda üç dört yıl sonra kanamasi oldu. Daha sonrada baypas olmuştu ve kalp ilaç ları kullanıyordu ve prostat kanserinden vefat etti. Beni amaliyat eden doktorum temiz çıktığını söylemişti. Erzincan da yaşamaktayım ve bir adet sitemim var kan sulandırıcı (100 lük ekopirin) kullanıyorum. Tavsiye ve önerileri için şimdiden teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim.

 • ekleyen Yağmur FİDANOĞLU
  Gönderildi 25 Haziran 2020 11:56 0Likes

  Merhaba, babam prostat kanseriydi. Birçok doktor gezdik. Gidemediğimiz ama raporlarımızı gönderdiğimiz kaç doktor var sayısını bilmiyorum. Doktorumuz

 • ekleyen Yağmur FİDANOĞLU
  Gönderildi 25 Haziran 2020 12:09 0Likes

  Merhaba, babam prostat kanseriydi. Birçok doktor gezdik. Gidemediğimiz ama raporlarımızı gönderdiğimiz kaç doktor var sayısını bilmiyorum. Branşı farklı olan tanıdığımız bir doktor Mesut Beyi önerdi. İyi ki de önermiş. HoLEP ameliyatı sayesinde tamamı alınacak olan bölge yerine sadece iç kısmı temizlendi. Gerekli görülseydi ışın tedavisine uygulanacaktı. Ama şükür ki ona da gerek kalmadı. Klasik ameliyat sonrası yaşanabilecek bütün olumsuzlukları HoLEP ameliyatı sayesinde yaşamadık.
  Mesut Beye ne kadar teşekkür etsem az. Babamın gençliği, yaşam kalitesi, yaşama sevinci elinden alınmadı. Umarım bütün hastalar sizin gibi iyi doktorlarla karşılaşır.

Yorum ekle