Lazerle Böbrek Taşı Kırma

Lazerle Böbrek Taşı Kırma

Lazer ile taş kırma nasıl yapılır?

Boşaltım sisteminde bazı durumlara bağlı olarak taş gibi istenmeyen oluşumlar görülebilir. Taş kırma işlemleri bu noktada tedavi bakımından önemlidir. Lazerle taş kırma son dönemlerde teknolojik gelişmelerin de faydasının olduğu bir uygulamadır.

Lazer ile taş kırma yapılışı cerrah ve hastane seçiminin de iyi olması ile gerçekleşmesi gereken bir tedavidir. Bu işlemlerde ameliyat esnasında var olan böbrek taşı,iyice analiz edilmelidir. Operasyon sırasında bel kısmından böbrek içerisine ulaşmak istenen bölgeye ince bir iğne gönderilir. Bu iğne içinden ince bir tel böbrek iç kısmına dikkatlice yerleştirilir. Rehber tel olarak ifade edilen bu telin üst bölümünde kalın iğneler bulunur ve böbreğe gönderim sağlanır. Tüp çalışma açısından bir kanal oluşması bu noktada önemlidir. Tüp iç bölümünde nefroskop adı verilen parçanın da çalışma alanı bulunur. Lazer ışınları sayesinde böbrek taşları parçalama işlemleri böylece yapılır. Bu parçalama sonrasında işlemler vücut dışarısına alınmaktadır. Yani böbrek taşı bu şekilde içeride hiç kalmayacak şekilde ayarlanır. Ancak bu uygulamalardan sonra diren adı verilen bir tüp böbreğe takılmaktadır.
Organlara zarar vermeden, dikkatli biçimde kırma işlemleri gerçekleşir. Cerrahın diğer organlara zarar verme konusunda ikkatli davranması önemlidir.

Holmium Lazer İle Kapalı Sistem Taş Cerrahisi

Minimal invaziv taş cerrahisi alanı Endoüroloji olarak adlandırılmıştır ve Üroloji içerisinde bir alt uzmanlıktır. Neredeyse tüm idrar yolu taşları minimal invaziv cerrahi teknikler ile tedavi edilebilir ve bu yöntemler geçtiğimiz 20 yıl içinde önemli bir ölçüde gelişmiştir. Sonuç olarak, geçmişte uzun süre hastanede yatmayı gerektiren cerrahiler günümüzde bir günlük prosedürler halini almıştır.Bu ilerlemenin kaynağı olarak endoskopik aletlerde görülen yüksek teknolojik gelişrmeler, kullanan cerrahın bu aletlerle uyumu ve tecrübesi ile taşları kırmak amacıyla lazerin geliştirilmesi gösterilebilir.

Endoskopik yöntemde, cerrahi kesi yapılmadan taşa idrar yolunun neresinde bulunursa bulunsun rigit (sert) veya fleksibl (yumuşak) üreteroskop ile ulaşılmaktadır. Taşın sabitlenmesini takiben Holmium Lazer cihazı ile dokuya hasar vermeden ve darbesiz bir şekilde taş milimetrik hale getirilmekte veya tercihen ufak parçalar şeklinde tamamen çıkarılmaktadır. Her hasta için taş tedavisine yönelik hızlı iyileşme ve normal yaşama erken dönüşü sağlamakla birlikte taşların tamamen çıkarılması gerekliliğini denkleştiren uygun bir yöntem bulunabilir. Bu noktada en önemli detay taş için tüm tedavi yöntemlerini yapabilecek teknolojik donanım ve tecrübeye sahip olmaktır.

Esnek(Flexıble) Üreteroskop İle Lazer Taş Cerrahisi

Esnek üreteroskop ince fiber optik bir teleskopun üretra (idrar kanalı) yoluyla mesaneden böbreğe uzatılması yöntemidir (şekle bakınız). Bu aletin çapı 2mm’den incedir ve skopinin esnek(kıvrılabilir) yapısı sayesinde tüm böbrek boşaltım sisteminin görüntülenmesini sağlar. Alet üzerindeki mikro çalışma kanalları lazer kablolarının (0.3 mm çapında) taşların parçalanması amacıyla gönderilmesini sağlar ve mikro sepetler (1 mm’den küçük genişlikte) ile taş parçaları çıkarılır. 3 cm’ye kadar olan böbrek taşları ESWL yöntemine alternatif olarak bu yöntem ile tedavi edilebilir.

Esnek Üreteroskop Lazer Taş Cerrahisinin Avantajları

 • Herhangi bir kesi uygulamadan üretral açıklığı giriş noktası olarak kullanarak taş tedavisi imkanı sağlar
 • Yüksek başarı oranı olan bir tekniktir (95% üstünde)
 • Üreter üst uç(böbreğe yakın bölgede) takılan taşlar için de kullanılabilmektedir.
 • Üreteri aşırı kıvrımlı ve/veya dar olan kişilerde taşa ulaşabilmeyi sağlayan yüksek teknıolojili bir alettir.
 • Tek günlük operasyon şeklinde yapılabilir

Esnek Üreteroskop Lazer Taş Cerrahisinin Dezavantajları Nelerdir?

 • ESWL Şok dalga litotripsiye göre daha girimsel bir yöntemdir.
 • Genel anestezi gereklidir.

Flexıble için Gereken Hazırlıklar

Esnek üreteroskopi işlemi genel anestezi altında uygulanacağı için, tedavi öncesi 6 saat yeme-içme (su da dahil olmak üzere) kesilmelidir.Herhangi başka bir hastalık nedeniyle düzenli kullanılan ilaçlar sadece bir yudum su ile alınabilir, bu duruma istisna olarak kan sulandırıcı ajanlar (warfarin, aspirin, clopidogrel v.b.) alınmamalıdır. Bu gibi ilaçların işlemden 7 gün önce alımı durdurulmalıdır.

Ameliyata Ne Getirilmesi Gerekir?

 • Tüm ilişkili görüntüler filmler, tomografi ya da ultrason gibi
 • Düzenli kullandığınız ilaçlar

Üreteroskop Lazer Tedavisi Nasıl Olur?

Cerrahiden önce sizden ayrıntılı tıbbi geçmiş öyküsü alacak olan anestezist ile konuşursunuz. Bu kişi siz genel anestezi altındayken sizin güvenliğinizden sorumludur. İşlem genellikle 60-90 dakika sürer ve böbreğin boşaltım kanalına esnek bir teleskopla girilir ve Holmium lazerle taş(lar) milimetrik boyutlara parçalanır. İşlem sırasında idrar kanallarının durumuna bağlı olarak taş parçaları çıkarılabilir; sonrasında ise böbrekte ufalanan taşların dökülmesi beklenir. Böbreğin boşaltımının sağlanması ve böbrek içerisindeki ufak taş parçalarının atılımını kolaylaştırması için geçici bir stent- Double J stent (J Uçlu Tüp) takılmaktadır.

Riskleri Nelerdir?

Bu yöntem genel olarak çok güvenli bir operasyon olarak görülür. Özgül riskleri enfeksiyon, hafif kanama ve çok nadiren üreterin zedelenmesi olarak sayılabilir.

Sonrasında Neler Beklemeliyim?

Operasyon sonrasında hafif ağrı, sık idrara çıkma isteği ve idrarda az miktarda kan görmek normaldir. Bu ilerleyen günlerde düzelecektir. Böbrekteki milimetrik taş fragmanları işem sonrası döküleceğinden idrarda kum şeklinde partiküller görülebilir. Ayrıca işlemden sonra idrar yolu stenti (Double-J Stent) takıldığından Double J stente bağlı geçici belirtiler görülebilir. (İdrar yolu stenti bilgilendirme kağıdına bakınız).

İzlem

Operasyon sonrasında gerekli izlem düzenlemeleri konusunda bilgilendirileceksiniz. 5 gün boyunca oral antibiyotik reçetesi verilecektir. Günde en az 8 bardak su içmeniz gereklidir (2.5-3 L). Ağrı olması halinde Merkezimiz tarafından düzenlenen basit analjezikler ağrı kesici olarak yeterlidir. Genel anestezi maddesi verileceği için 24 saat boyunca araç kullanamazsınız.

ESWL Nedir?

ESWL (Şok dalga litotripsi) yüksek frekanslı ses dalgalarını dış bir kaynaktan (vücudun dışından) göndererek böbrek taşını küçük parçalara ayırıp idrar yollarından düşmesini sağlamaya yarar.

ESWL başlıca avantajları nelerdir?

 • Bulunan en güvenilir ve girişim gerektirmeyen taş tedavi yöntemidir.

Diğer teknikler ile karşılaştırıldığında:

 • Taşların tamamen temizlenmesi için birden fazla seans gerektirebilir.
 • Sonuçlar hastanın kilosu, taşın büyüklüğü ve istenmeyen böbrek anatomisinden etkilenebilmektedir.
 • Böbreğin yapısı ve fonksiyonuna bağlı olarak taş dökülmesi etkilenebilir.

ESWL Nasıl bir hazırlık gerekir?

ESWL çoğunlukla sedasyon veya genel anestezi gerektirmeyen bir yöntemdir, ancak çocuk ve bebek hastalarda sedasyon altında yapılmaktadır. Herhangi bir ön hazırlık gerektirmemekle beraber kan sulandırıcı ilaçlar (warfarin, aspirin, clopidogrel v.b.) işlemden 5-7 gün önce kesilmelidir.ESWL eğer sedasyon veya genel anestezi altında uygulanak ise, tedavi öncesi 6 saat yeme-içme (su da dahil olmak üzere) kesilmelidir.Herhangi başka bir hastalık nedeniyle düzenli kullanılan ilaçlar sadece bir yudum su ile alınabilir, bu duruma istisna olarak kan sulandırıcı ajanlar (warfarin, aspirin, clopidogrel v.b.) alınmamalıdır. Bu gibi ilaçların işlemden 5-7 gün önce alımı durdurulmalıdır.

ESWL işlemine gelirken ne getirmeliyim?

 • Tüm ilişkili görüntüler filmler, tomografi ya da ultrason gibi
 • Düzenli kullandığınız ilaçlar

ESWL OperasyonU SIRASINDa neler olur?

ESWL seansından yaklaşık 30 dk önce güçlü bir ağrı kesici ilaç verilerek beklenir ve hasta seansa alınır. İşlem gerek duyulursa sedasyon altında da yapılabilir. Bu durumda hastanın taşı ağrısız bir uyku halinde iken kırılmaktadır. ESWL cihazının su dolu çanağında üretilen yüksek frekanslı ses dalgaları çanağın tepesinde bulunan ve vücudunuza temas eden bir balon sayesinde vücuda intikal ettirilir ve hedeflenen taşa iletilir. İşlem sırasında taşın yerini belirlemek ve taş kırma işleminin etkinliğini değerlendirmek amacıyla aralıklı görüntüleme yapılır.

Tedavi sırasında Litotripter (Taş Kırma Cihazı) tarafından vücudun dışında bir şok dalgası oluşturulmakta ve hastaya temas eden bir su yastığı aracılığıyla vücut içine yansıtılmaktadır. Taşkırma cihazının jeneratörünün kapalı ve küçük bir ortamda (hava veya su içerisinde) oluşturduğu ani enerji salınımı; yüksek enerji dalgalarına (şok dalgası) neden olmaktadır. Şok dalgasının su veya benzer yoğunluktaki (örn. insan vücut dokuları) dokuların içerisinde yayılımı ve ilerlemesi akustik Fiziği kanunlarına uygun olarak gerçekleşir. Şok dalgasının vücut içerisinde akustik dirençleri farklı dokular arasında (yumuşak doku-taş) ilerlemesi doku sınırlarında (taşın yüzeyinde) sıkıştırma kuvvetinin doğmasına neden olur. Oluşan bu sıkıştırma kuvveti rastlanılan dokunun (idrar yolundaki taş) gerilme direncinden yüksek olması durumunda taşın ön yüzünde çatlama meydana gelir. Şok dalgasının taşın arka yüzüne geçen kısmı geri yansıyarak taşta çatlama ve kırılmaya neden olmaktadır. Şok dalgasının içinden geçtiği diğer dokulara herhangi bir zararı bulunmamaktadır.ESWL sırasında amaç taşı 1mm. den küçük fragmanlara ayırarak ağrısız ve sorunsuz bir şekilde idrarla atılmasını sağlamaktır. ESWL sırasında taş cihazın ekranında görüntülenir, odaklama yapılarak şok dalgalarının ulaşması gereken yer belirlenir ve işleme başlanır. ESWL hastanın yatışı ve anestezi almasını gerektiren bir tedavi değildir.

ESWL Sonrasında neler beklemeliyim?

Bu işlem sonrasında, taş parçaları idrarda birkaç gün veya hafta içerinde atılır ve hafif bir ağrıya neden olabilir. Bazen, taşların tamamen temizlenmesi için yeniden seans veya nadiren diğer minimal invaziv taş tedavileri gerekebilir. ESWL sonrası idrarınızı süzgeçten geçirerek çıkan taş parçalarınızı analiz için kuru bir kaba koyarak Merkezimize getirmeniz uygun olacaktır.

Mesane taşı ameliyatı ve ESWL yan etkileri nelerdir?

Mesane taşı ameliyatı, genelde elli yaşın üstündeki erkeklerde görülmekte olan bir operasyondur. Ayrıca uzun zaman vücudun susuz kalması durumunda ve düşük proteine maruz kalma hallerinde, gelişmekte olan ülkelerde de bu soruna rastlanabilmektedir. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülen bu sorun ayrıca idrar enfeksiyonlaında da rastlanan bir durumdur. Devamlı enfeksiyonun yenilemesi nedeniyle risk faktörü oluşturabilir. İdrarla atılan taşlar bir süre sonra tıkanmalara neden olabilir ve idrarı engelleyebilmektedir. Yanma, göbek altında ağrı hissi, kanlı idrar gibi belirtilerin olması söz konusudur.

ESWL yöntemi ile kırma uygulaması yapılabilmekte ve hastaların tedavisi sağlanabilmektedir.
Bu noktada taş kırma işlemine bağlı;

 • Taş parçalarının idrar yolunu tıkaması
 • ESWL işleminin böbrek üzerine istenmeyen etkilerinin olması
 • İdrardan kan gelmesi durumu
 • 60 yaş üstünde ESWL uygulanan hastalarda hipertansiyon gelişme riski bulunmaktadır.

Yorum ekle