Mesane Kanseri ( İdrar Torbası Tümörü )

Mesane Kanseri ( İdrar Torbası Tümörü )

Mesane Kanseri Nedir? Neden Olur?

Mesane kanseri idrar torbasındaki hücrelerimizin kontrolsüz olarak çoğalması anlamına gelmektedir. Kötü huylu olan bu hücreler çoğalarak tümörleri oluşturur ve diğer doku ve organlara yayılabilir. Mesane kanserinin en önemli nedeni sigara kullanımıdır. Bunun dışında lastik ve boya sektöründe çalışanlarda çeşitli kimyasal maddelere maruziyet sonucu da gelişebilir. Bunların hiç birisi olmadan da mesane tümörü oluşabilir.

Mesane Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir ?

Mesane kanserinin en sık belirtisi idrardan kan gelmesidir. Bunun dışında işeme ile ilgili diğer sorunlar. zor idrar yapma, karın ağrısı, kilo kaybı, gece terlemesi gibi belirtiler de olabilir.

Mesane Kanseri Belirtileri Nelerdir? Teşhis ve Tedavisinde Hangi Yollar İzlenir?

İdrarda kan görülmesi, sık tuvalete çıkma gibi şikayetlerle belirti veren mesane kanserinde sigara kullanımı risk faktörlerinin başında geliyor. Sigara içme miktarı ve kullanım süresi riski artırırken özelikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan belirtilerin ihmal edilmemesi gerekiyor. Sigaradan uzak durma, sağlıklı beslenme, aktif hareketli bir yaşam şeklinin yanında bol sıvı tüketip, idrar yapma hissini bekletmemek mesane kanserine karşı alınacak önemler arasında yer alıyor.

Mesane Kanseri Tedavi Yöntemleri

Tanısal testlerin sonucuna göre hastalığın derecesi ve evresi belirleniyor. Tedavi şekline belirlenen evre ve dereceye göre karar veriliyor. Mesanenin kas dokusuna kadar ilerlememiş olduğu saptanan ve düşük dereceli hastalıkta sistoskopi eşliğinde yapılan TUR operasyonuyla kanserli doku çıkartılabiliyor; kimi zaman, uygun durumlarda, bu işlem tanısal amaçlı yapılan sistoskopi esnasında bile gerçekleştirilebiliyor.

Hastalar daha sonra düzenli aralıklarla kontrol ediliyor. Düzenli kontrol ve takiplerin sayesinde, kanserin tekrarlaması durumunda hızla müdahale şansı oluyor. Kas dokusuna ilerlemiş fakat lenf bezi ve organlara yayılmamış olan kanserlerde tedavi, radikal sistektomi işlemiyle gerçekleştiriliyor. Bu tedavide mesane, prostat ve etraftaki lenf bezleri alınıyor.

Hastanın idrarını depolayacağını yeni bir mesane veya doğrudan cilde yerleştirilen bir torbaya iletmek için bağırsaklar kullanılarak bir kese yapılıyor. Bazı hastaların tedavisi; cerrahi, radyoterapi ya da kemoterapi ile birlikte uygulanabiliyor.

Metastatik (başka organlara veya lenf bezlerine yayılmış) hastalıkta ise tedavi olarak sistemik (tüm vücuda yönelik) kemoterapi tercih edilebiliyor.

İdrardan kan gelmesi neden olur? Neyi gösterir?

İdrardan kan gelmesi ( hematüri ) birçok nedene bağlı olabilir. Bunların başlıcaları idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları, kum dökme ( kristalüri), kan sulandırıcı ilaçların kullanımı, mesane tümörü veya böbrek kanseridir. İdrarından kan gelen herkesin mutlaka bir üroloji doktoruna başvurması gerekir. Basit bir idrar yolu enfeksiyonu olabileceği gibi mesane tümörü gibi çok daha önemli bir hastalık da ortaya çıkabilir.

Mesane Kanserinin Tanısı Nasıl Konulur?

Mesane Kanserinin Tanısı Nasıl Konulur?

Bir kişide mesane kanseri şüphesi var ise ilk yapılacak olan tetkik ultrasondur. Üriner sistem ultrasonografisi ile mesanedeki tümörlerin büyük kısmı görülebilir. Bunun yeterli olmadığı durumlarda tomografi veya MR gibi ileri görüntüleme seçenekleri de devreye sokulabilir. Ancak mesane tümörü tanısının altın standart yöntemi sistoskopidir.

Mesane kanseri, vücuttaki idrarı depolamakla görevli idrar kesesi olarakta adlandırılan mesane içerisindeki hücrelerin anormal şekilde büyümesiyle oluşur. Mesane içerisindeki hücreler, olması gerektiği gibi büyüyüp bölünmektense kontrolsüz şekilde büyümelerine ve ölmemelerine sebep olan mutasyonlara uğrarlar. Bu anormal hücreler mesanede tümör oluşmasına sebep olabilir. Bu tümörler iyi huylu mesane tümörü olabileceği gibi kanserli hücreler içeren kötü huylu mesane tümörleride olabilir.
Mesane kanseri her yıl dünyada yüzbinlerce yetişkini etkileyen en yaygın kanserlerden biridir. Mesane kanseri erkeklerde kadınlarda olduğundan daha sık görülür ve her yaşta olabileceği gibi genellikle yaşlı erişkinleri etkiler.
Mesane kanseri, mesanenizin – alt karın bölgesinde bulunup idrarı depolayan içi boş kaslı organ-iç kısmını döşeyen hücrelerde (ürotelyal hücreler) başlar. En yaygın olarak mesanede görülmesine rağmen, aynı kanser türü idrar yolu boşaltım sisteminin diğer bölümlerinde de ortaya çıkabilir.
Tanısı konulan her 10 mesane kanserinin yaklaşık yedisi, mesane kanserinin yüksek oranda tedavi edilebilir olduğu erken evrede ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, erken evre mesane kanseri dahi mesanede nüksedebilir Bu sebeple, mesane kanseri olan insanlar sıklıkla, nükseden ya da daha üst bir aşamaya ilerleyen mesane kanseri olasılığına karşı tedaviden sonra yıllarca takip testlerine ihtiyaç duyarlar.

Sistoskopi Nedir?

Sistoskopi idrar yollarına yapılan bir endoskopi işlemidir. Yani kamera ile idrar yollarının görüntülenmesidir. Bu işlemi mesanesinde tümör şüphesi olan herkese yapmak gereklidir. Lokal veya genel anestezi ile yapılabilir. Herhangi bir müdahale yapılmaz ise 15 dakika kadar sürer ve hastanede yatış gerektirmez.Burada üroloji uzmanı tarafından bir tümör veya şüpheli bir alan görülürse parça alınacaktır. Bu biyopsi patolojiye gönderilerek kesin tanı konması sağlanacaktır.

Mesane Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Mesane kanseri tedavisinde en önemli aşama hastalığın hangi evrede olduğunu bulmaktır. Buna göre birçok tedavi seçeneği gündeme gelebilir. Yüzeyel mesane kanseri ( yani idrar torbasının iç yüzeyinde kalmış, dışına doğru ilerlememiş) var ise endoskopik ameliyat ile tamamen tedavi edilebilir. Bu aşamadaki kanserlerde ameliyat sonrasında mesane içine verilen bazı ilaçlar ile ( mitomisin ve BCG gibi) tekrarlamanın da önüne geçilmeye çalışılır. Düzenli sistoskopi kontrolleri ile hasta takipte tutulur. Endoskopik mesane kanseri tedavisini ameliyat videoları bölümümüzden görebilirsiniz.

Ancak mesanenin derin tabakalarına doğru ilerşemiş olan bir tümörü kapalı ameliyatlar ile temizlemek mümkün olmayabilir. Bu durumda mesanenin tamamen çıkarıldığı açık bir ameliyat olan Radikal Sistektomi ameliyatı gündeme gelebilir. Bu ameliyatta mesane tamamen alınır, yerine ince barsaktan yeni bir idrar torbası yapılır.

Eğer mesane dışında organlara yayılmış bir kanserden söz ediyorsak kemoterapi veya radyoterapi gibi tedavi seçenekleri kullanılacaktır.

Yorum ekle