Hipospadias

Hipospadias

Hipospadias ( Peygamber Sünneti )

Hipospadias Nedir ?

Penisin doğumsal bir şekil bozukluğudur. İdrar yolunun son kısmı olan üretra’nın dışa açılan deliğinin normal yerinde değil, penisin alt yüzünde herhangi bir yerde olması halidir. Penisin tepesinde olması gereken idrar deliğinin daha aşağıda bir yerde olmasıdır. Hemen 1-2 mm altında olabileceği gibi, penisin ortasında, torbaların önünde veya daha da aşağıda olabilir. Doğumsal bir problemdir.

Doğuştan sünnetli çocukların tek şansı ameliyat

Halk arasında ‘peygamber sünnetli’ ya da ‘yarım sünnetli’ olarak bilinen hipospadias hastalığında, erkek çocuklarda idrar çıkış deliği normal yeri dışına açılıyor. Yaklaşık 250 erkek bebekten birinde bu sağlık problemi görülüyor.

Erkek çocuklarda idrar deliğinin penisin en uç noktasında olmayıp daha aşağı bir seviyeye açılması anlamına gelen hipospadias’ın zamanında ameliyat edilerek düzeltilmesi gerekiyor.

Her 250 doğumdan birinde görülen hipospadias’ın ameliyatla tedavisinde sünnet derisinden de yararlanılabiliyor. Bu yüzden uzmanlar hipospadias’ı olan çocukların kesinlikle sünnet ettirilmemesini istiyorlar. Uzmanlar hipospadiası olan çocukların ameliyat edilmediği taktirde gelecekte idrar yapmada güçlük, cinsel ilişki kuramama ve çocuk sahibi olamama gibi sorunlarla karşılaşabileceğine dikkat çekiyorlar.

Halk arasında “peygamber sünneti” olarak nitelendirilen hipospadias adı verilen bu problemde kalıtım da rol oynuyor. Bir çocukta hipospadiasa rastlanırsa aynı ailede başka bir erkekte hipospadiasa rastlanma oranı yüzde 20’ye yaklaşıyor. Deneyimli merkezlerde bu gelişme bozukluğu bir yaşın altında ameliyat ediliyor ve çocuklar hızla iyileşiyor.

Ameliyat için en uygun yaşların 8-18 ay arasında olduğu belirtiliyor.

Bu anormal idrar deliği gelişiminin nedeninin henüz tam olarak açıklanamadığı vurgulanıyor. Ancak, çok ciddi hipospadiaslarda yani idrar deliğinin testisleri taşıyan torba üzerinde ya da makata yakın olarak oluşması durumunda çocuğun genetik ve hormon yapısının mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor.

Hipospadias Belirtileri Nelerdir ?

Penisi örten sünnet derisi alt tarafta yetersizdir. Deri penisin kafasını şapka gibi örter. İdrar deliği normal yerinde değildir. % 20 hastada aşağı doğru eğrilik de vardır. Hastaların % 70’inde delik uca yakın yerdedir. Bu hastalar daha şanslıdır.

Hipospadias’ın Nedenleri Nelerdir ?

Hormonal, genetik faktörler, ailesel geçiş olabilir. Her 300 erkek doğumdan birinde görülür.

Hipospadias’ın Risk Faktörleri Nelerdir ?

Bu çocuklar bazı ailelerce peygamber sünneti denerek sünnet ettirilmekte böylece ameliyatta kullanılacak deri heba edilmektedir. Tedavi edilmezse kısırlık, psikolojik sorunlar, evlilik problemleri olabilir.

Hipospadias’ın Komplikasyonları Nelerdir ?

Tecrübeli hekimler tarafından ameliyat şarttır. İlk ameliyat önemlidir. Kötü cerrahi yapıldığında bu çocuklar ömürlerinde defalarca ameliyat olma riski taşırlar.

Hipospadias Hastalığında Doktor Randevusu Öncesi Neler Yapılmalıdır ?

Bu çocuklar kesinlikle sünnet edilmemeli. Doğumdan hemen sonra bir ürolog tarafından görülmeli. Ameliyat planlanacak sa altıncı aydan sonra planlanır. Bezlenme döneminde ameliyat yapılması hem başarıyı artırır hem de gerek çocuk gerekse anne ve babası daha rahat bir ameliyat sonrası dönem geçirirler.

Hipospadias tedavisi ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken noktalar:

Hipospadiası olan penislerde önemli problem penisin sertleşme esnasında çengel şeklinde kıvrılmasıdır. Hipospadiaslı çocuklarda bu yüzden işeme problemleri haricinde ileri yaşlarda cinsel ilişki açısından da ciddi sorunlar görülür.

Hipospadiasın tek tedavisi cerrahidir. 200’den fazla ameliyat tekniği geliştirilmiş olsa da bu tekniklerin uygun şekilde uygulanması için mutlaka bu konu üzerinde uzmanlaşmış çocuk cerrahları ya da çocuk ürologlarına başvurulması gereklidir.

Yapılacak ameliyatlarda onarım için sünnet derisi kullanıldığından dolayı hipospadiaslı çocuklar kesinlikle sünnet edilmemelidir.

Hipospadiaslı çocuklar kimi zaman sünnet sonrası tanınır. Bu yüzden sünnet yaptırılmak istenen çocukların sünnet öncesi mutlaka konu ile ilgili bir uzman tarafından muayene edilmesi gereklidir.

Hipospadias İçin Tetkik Yöntemleri Nelerdir ?

Sadece görmek yeterlidir. Deliğin çok aşağıda olduğu çocuklarda böbrek anormalliği olabilir. Bu çocuklarda tüm batın ultrasonografisi, genetik testler gerekebilir.

Hipospadias’ın Tedavi Yöntemleri Nelerdir ?

Hipospadiasın tedavisi ameliyattır. Ameliyat yaşı altıncı aydan sonra her dönemdir. Askerlik çağında bile yüzleri aşan sayıda hipospadias ameliyatı yaptığımız hastalar vardır. Deliğin tepeye yakın olduğu durumlarda tek seanslı ameliyat önerilir( Resim 5 ). Biz birlikte sünnetini de yapıyoruz. Çocuğun ikinci bir ameliyat stresine maruz kalmasını istemiyoruz. Bu hastalarda % 15 oranında fistül dediğimiz alttan yeni delik açılma riski vardır. Bu durumda 15 dakikalık ikinci bir ameliyat gerekebilir. Bu ameliyatı 3-6 ay sonra yapıyoruz.

Eğer delik daha aşağılarda yani torbalara yakınsa bu durumda tek veya iki seanslı ameliyatlar yapıyoruz. Bu çocukların penisi aşağı doğru eğridir. Önce onu düzeltiyoruz. Uygun hastalarda hipospadiası da düzeltiyoruz. Bazı olgularda ikinci seansa bırakıyoruz. İkinci seansı altı ay sonra yapıyoruz.

Hipospadias Ameliyatı İyi Yapılmazsa Neler Olabilir ?

Bu ameliyatın gayesi deliği tepeye taşımaktır. Tabi bunu yaparken darlıksız bir idrar kanalı yapmak, penisin düz ve kozmetik olarak güzel olması ve dış idrar deliğinin vertikal ve orijinali gibi olması gerekir. İlk ameliyat iyi yapılmadığında sayısı onları geçen ameliyatlar gerekebilir. Yaşam boyu idrar kanalı genişletmesi gerekebilir. Kötü kozmetik sonuç ve eğri penis olabilir.

Hipospadiaslı ( Peygamber sünnetli ) Çocuğu Olan Aileye Son Önerileriniz Nedir ?

  • Yeni doğan döneminde deneyimli bir ürolog ile temasa geçiniz ve kesinlikle sünnet yaptırmayınız.
  • Ameliyat için altıncı ayı bekleyiniz.
  • Ameliyat yaşı altıncı aydan sonra her yaş olabilse de tercihen 2 yaşın altında bu hastalıktan kurtulma önemlidir.
  • İleri yaşlarda penisteki sertleşmeler ve ergenlik sonrası yaşta genital salgı ve akıntılar ameliyatı olumsuz etkiler.
  • İlk ameliyatın başarılı geçmesi önemlidir. Bu şans iyi kullanılmazsa sonradan sayısız ameliyat olma ihtimaliniz yüksektir.
  • Ameliyat sonrası süreç 1 haftadır. Kateterin çekilmesinden sonra da doktor kontrolünü ihmal etmeyiniz.
  • Bu ameliyat ürolojik pratikte her hekim tarafından yapılmaz veya en azından layıkıyla yapılmaz. Doktorunuzun deneyimini sorunuz.

 

Yorum ekle